Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony danych osobowych osób korzystających z serwisów internetowych (dalej: Użytkownicy), znajdujących się pod adresem elektronicznym pulskids.pl (dalej: Serwis).

Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania, w tym przeglądania zawartości stron Serwisu.

1. Administrator danych osobowych.

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Telewizja Puls Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Chełmska 21 bud.22, 00-724 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000081367; NIP: 527-21-59-295, o kapitale zakładowym: 3 046 000 złotych, właściciel Serwisu (dalej: Administrator).

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), do którego można się zwracać w sprawach dotyczących danych osobowych.

IOD Sabina Grząsiak – Chruszcz

Kontaktować się z IOD należy za pomocą wiadomości e-mail daneosobowe@pulstv.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej wysyłając korespondencje na poniższy adres:
Inspektor Ochrony Danych Telewizja Puls. Sp. z o.o. ul. Chełmska 21 bud. 22 00-724 Warszawa

2. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

3. Przysługujące prawa.

Przysługuje Państwu prawo do:

Prośbę o realizację przysługujących praw można złożyć na dane kontaktowe podane na wstępie.

4. Podanie danych jest dobrowolne.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne,  jednak niezbędne do realizacji celu, który chcą Państwo zrealizować, w tym do np. korzystania z serwisu, zawarcia umowy, odpowiedzi na Państwa zapytanie lub poruszone przez Państwa zagadnienie.

5. Dostęp do danych osób trzecich.

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą:

6. Okres przechowywania danych osobowych

Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania, w związku z czym:

7. COOKIES. 

Na stronach pulskids.pl stosujemy następujące pliki cookies:

Nazwa pliku cookie

  • SESS_ID
  • __utma, __utmb, __utmc, __utmz
  • has_js
  • csm, datr, sub, p, act, lu, fr, c_user, s, xs, presence, highContrastMode
  • guest_id

Zastosowanie

  • Identyfikator sesji użytkownika na potrzeby serwisu
  • Pliki używane przez Google Analytics w celu gromadzenia i analizy informacji statystycznych
  • Pomocnicze cookie, przechowujące informację, czy przeglądarka użytkownika obsługuje JavaScript
  • Cookies wysyłane przez serwis facebook.pl w momencie, kiedy na stronie zamieszczamy przycisk „Lubię to” lub feed z komentarzami z naszego fanpage na FB.
  • Cookies wysyłane przez serwis twitter.com w momencie, kiedy na stronie zamieszczamy widet Twittera.

8. Wyłączenie odpowiedzialności.

9. Zmiany Polityki Prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia poprzez umieszczenie zmienionej wersji na witrynie internetowej pod adresem elektronicznym pulskids.pl. Nowe brzmienie Polityki Prywatności obowiązuje od momentu opublikowania.